Beknopte spelregels

HOE SPEELT MEN PETANQUE

 

Wij Nederlanders hebben het altijd over jeu de boules terwijl deze benaming alleen een verzamelnaam is voor diverse franse balspelen. Zo speelt men in Frankrijk ook jeu de Lyonnais, jeu provençal, boule de fort etc. Het spel wat over het algemeen het meest gespeeld wordt zowel in frankrijk als Nederland is Petanque.

Pétanque wordt gespeeld door twee teams. Deze teams kunnen bestaan uit:

– tête à tête /één speler tegen één speler elk met drie boules.

– doublette /twee spelers tegen twee spelers elk met drie boules.

– triplette /drie spelers tegen drie speler elk met twee boules.

 

SPELMATERIALEN

 

Voor Pétanque heeft men nodig:

– Drie boules van hetzelfde gewicht en dezelfde merktekens.

– Een klein houten balletje, mag geen kunststof zijn, het zogenaamde ‘but’.

– Hulpmaterialen om te meten (tot op de millimeter).

 

BEKNOPTE REGELS

 

Maak in het te bespelen veld een cirkel tussen de 35 en 50 cm. Werp vanuit die cirkel het ‘but’ uit, op een afstand van tusssen de 6 en 10 meter.
Een speler van team A gooit één boule zo dicht mogelijk bij het but, beide voeten moeten in de cirkel en op de grond blijven tijdens het gooien. Er wordt altijd onderhands gegooid.
Een speler van team B probeert met zijn boule dichter bij het but te komen dan de tegenpartij. De boule van de tegenpartij of but mag daarbij geraakt worden. Lukt het de speler van team B niet om beter te komen liggen, dan moet men nogmaals werpen tot men beter ligt, eventueel moet men blijven proberen tot alle boules gespeeld zijn. Lukt het een speler van team B wel meteen om beter te plaatsen, dan moet een speler van team A dit weer proberen te verbeteren.
Heeft de tegenstander geen boules meer om te gooien, dan mag de andere partij met de nog resterende boules proberen om meer punten te scoren.
Elke boule van een team die beter ligt dan de beste boule van de tegenstander wordt als punt(en) geteld. Heeft ieder al zijn boules gespeeld (één werpronde de zgn. mène) dan begint men de volgende mène (werpronde) en het team dat de punten heeft gemaakt mag het but uitgooien en de eerste boule plaatsen.

Het team dat het eerst 13 punten heeft gehaald is de winnaar.

Er wordt altijd volgens de internationale spelregels gespeeld.

Scroll naar boven